Board of Industry Applications Society

President Noriko Kawakami TMEIC
Editor in Chief (Japanese Journal) Nobukazu Hoshi Tokyo Univ. of Science
Editor in Chief (English Journal)) Tomoki Yokoyama Tokyo Denki Univ.
Vice Presidents Ryoji Mizutani Furukawa Electric
Takashi Kaosaka Nagoya Inst. of Tech.
Officers, Planning & General Affairs Hideaki Minakata Chiba Inst. of Tech.
Hitoshi Hayashiya JR East
Officers, Treasurers Yuji Enomoto Hitachi
Masaaki Kaizuka Honda R&D
Officers, Editorial Affairs Jun-ichi Itoh Nagaoka Univ. of Tech.
Yoshitaka Iwaji Ibaraki Univ.
Officers, R&D Management Takahiro Urakabe Mitsubishi Electric
Keiji Wada Tokyo Metropolitan Univ.
Officers, International Affairs Kan Akatsu Shibaura Inst. of Tech.
Keiichiro Kondo Waseda Univ.
Auditors Keiichi Hirose NTT Facilities
Hiroshi Fujimoto The Univ. of Tokyo
Officers Toshiyuki Murakami Keio Univ.
Masahiko Tsukakoshi TMEIC
Masayuki Sanada Osaka Prefecture Univ.
Yasutaka Fijimoto Yokohama National Univ.
Yushi Miura Nagaoka Univ. of Tech.
Akio Yamagiwa Daikin
Akio Toba Fuji Electric
Mamiko Inamori Tokai Univ.
Yutaka Uchimura Shibaura Inst. of Tech.
Shinzo Tamai TMEIC
Toshihisa Shimizu Tokyo Metropolitan Univ.