Board of Industry Applications Society

President Noriko Kawakami TMEIC
Editor in Chief (Japanese Journal) Toshiyuki Murakami Keio Univ.
Editor in Chief (English Journal)) Kiyoshi Ohishi Nagaoka Univ. of Tech.
Vice Presidents Masaaki Shibata Seikei Univ.
Ryoji Mizutani Furukawa Electric
Officers, Planning & General Affairs Takashi Kosaka Nagoya Inst. of Tech.
Hideaki Minakata Chiba Inst. of Tech.
Officers, Treasurers Kazunobu Ohyama Daikin Industries
Yuji Enomoto Hitachi
Officers, Editorial Affairs Hitoshi Hayashiya JR East
Jun-ichi Itoh Nagaoka Univ. of Tech.
Officers, R&D Management Hiroshi Fujimoto The Univ. of Tokyo
Takahiro Urakabe Mitsubishi Electric
Officers, International Affairs Shinzo Tamai TMEIC
Kan Akatsu Shibaura Inst. of Tech.
Auditors Yasushi Matsumoto Fuji Electric
Keiichi Hirose NTT Facilities
Officers Yoshitaka Iwaji Hitachi
Masahiko Tsukakoshi TMEIC
Masayuki Sanada Osaka Prefecture Univ.
Yasutaka Fijimoto Yokohama National Univ.
Yushi Miura Osaka Univ.
Masaaki Kaizuka Honda R&D
Nobukazu Hoshi Tokyo Univ. of Science
Yasue Mitsukura Keio Univ.
Akio Toba Fuji Electric
Keiichiro Kondo Waseda Univ.
Toshihisa Shimizu Tokyo Metropolitan Univ.